Nadzor nad rozruchami

Nadzór nad rozruchami instalacji technologicznych

Posiadamy doświadczone kadry „rozruchowców”, „pomiarowców”, inspektorów nadzoru i kontrolerów jakości. Prowadzimy rozruchy instalacji w różnych branżach, w szczególności: automatycznej, elektrycznej i mechanicznej. Wykonujemy dokumentację rozruchową i odbiorową.