zarzadzanie projektami

Zarządzanie projektami

Na zlecenie Klienta zarządzamy projektami w formułach:
E, P+C, E+C, E+P, E+P+C.

W szczególności:

  • tworzymy specyfikacje techniczne,
  • oszacowujemy koszty inwestycyjne,
  • planujemy harmonogram projektu,
  • wykonujemy szczegółowe projekty wielobranżowe,
  • opiniujemy dokumentację,
  • organizujemy dostawy,
  • przeprowadzamy rozruchy,
  • szkolimy personel.