Doradztwo i konsultacje techniczne

Doradztwo i konsultacje techniczne

Wspieramy naszych klientów w doborze optymalnych rozwiązań dla nowych i modernizowanych obiektów w zakresie:

  • bezpieczeństwa funkcjonalnego,
  • bezpieczeństwa procesowego,
  • przeciwwybuchowości,
  • wyboru i oceny technologii,
  • optymalizacji kosztów inwestycyjnych
  • organizacji dostaw,
  • szkolenia personelu.