Zrealizowane projekty

Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem

Zabudowa gęstościomierzy

Zabudowa gęstościomierzy oscylacyjnych na rurociągach przesyłowych ropy naftowej.

Zakres prac obejmował:
– wykonanie prac projektowych;
– zakup i montaż gęstościomierzy;
– uruchomienie i walidacje.

FORMUŁA EPC
Instrukcje technologiczne

Budowa wytwornicy pary

Udział w projekcie „Budowa wytwornicy pary na potrzeby uruchomienia bloku po awarii katastrofalnej Krajowego Systemu Energetycznego”.

Zakres prac obejmował:
– wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach;
– pełnienie nadzoru autorskiego.

FORMUŁA E
Modernizacja pieca

Modernizacja pieca

Modernizacja Systemu Sterowania Palnikami BMS pieca wraz z wymianą palników.

FORMUŁA EPC
Modernizacja kotla

Modernizacja kotła

Opracowanie koncepcji sterowania palnikami kotła, dobór urządzeń przeprowadzenie analizy HAZOP i SIL oraz opracowania SIWZ dla modernizacji siedmiu kotłów OOG Elektrociepłowni.

FORMUŁA E
Analityka procesowa

Analityka procesowa

Projekt i realizacja układu analityki procesowej (13 chromatografów online) dla nowobudowanej instalacji rafineryjnej.

FORMUŁA EPC
Bezpieczenstwo procesowe

Bezpieczeństwo procesowe

Wykonanie dokumentacji w branży PiA dla dostosowania układów blokadowych do wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa i wydłużenia interwałów testowych do 3 lat wraz z analizą HAZOP i SIL.

FORMUŁA E
Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem

Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem

Wykonanie dokumentacji klasyfikacyjnej przestrzeni zagrożenia wybuchem oraz Dokumentu EX dla kompleksu Elektrociepłowni.

FORMUŁA E
Instrukcje technologiczne

Instrukcje technologiczne i eksploatacyjne

Opracowanie instrukcji stanowiskowych, operatorskich, remontowych oraz instrukcji obsługi i konserwacji we wszystkich branżach dla nowej instalacji rafineryjnej.

FORMUŁA E