Przeciwwybuchowosc

Przeciwwybuchowość

Stosując wiedzę inżynierską przygotujemy dla Państwa opracowania Ex zgodne z aktualnymi normami. Nasze usługi obejmują:

  • identyfikację i ocenę zagrożenia wybuchem,
  • klasyfikację stref zagrożenia wybuchem,
  • sporządzanie, weryfikację lub aktualizację Dokumentu Zabezpieczenia
    Przed Wybuchem,
  • dobór urządzeń do wymogów ATEX w strefach zagrożonych wybuchem.